Afgezwommen op 8 augustus 2020

Zaterdag 8 augustus hebben de volgende kinderen afgezwommen voor hun diploma.

A Diploma:

Esmee Visser

Noralyn Driel

Lynn Besseling

Romy Dekker

Ilse Kuipers

Serena Swier

Nienke Pronk

Jinthe Kooistra

Mats Bakker

Mika Degeling

Suzanne Vreeker

B Diploma:

Senja Zwaan

Dani Karsten

Misha Dushka

Nicki Dekker

Betiel Yohannes

Sieb Laan

 

 

C Diploma:

 

Jim Vijn

Jasper Vijn

Myrthe Klein

Mees Obdam

Jelle Uhlenbeck

Mathijs Schouten

Luna Karsten

Lindy Kramer

Nina Graaf

Gefeliciteerd allemaal en nog veel zwemplezier.

Stroomstoring!!!

Wegens een grote stroomstoring kunnen we helaas niet eerder open dat 1 uur vanmiddag.
We hopen dat het snel verholpen is en u weer heerlijk kunt komen zwemmen.

Gekleed zwemmen in de vakantie.

We worden nog regelmatig gebeld/ gemaild of er nog plek is voor de vakantie zwemlessen.
Helaas, deze zitten helemaal vol deze vakantie!!!

 

Donderdag 9 juli, dinsdag 21 juli en woensdag 5 augustus is er weer gekleed zwemmen. Dat betekend dat er ook weer kijkdag is. Er mag per kind 1 ouder komen kijken om zo de anderhalve meter maatregel te kunnen garanderen.
Zegt het voort, zegt het voort!!

Aanpassingen per 6 juli 2020.

  • Aanpassing banenzwemmen per 6 juli 2020: De 1,5 meterregel geld niet tijdens banenzwemmen mits u door blijft zwemmen.
  • Maandag t/m vrijdag:
   • 11.30 – 13.00 uur het hele diepe bad;
   • 13.00 – 19.00 uur 1/3 diepe bad;
   • 19.00 – 20.00 uur hele diepe bad;

   Zaterdag:

   • 12.00 – 13.00 uur hele diepe bad;
   • Vanaf 13.00 – 17.00 uur 1/3 diepe bad;

   Zondag:

   • 12.00 – 13.00 uur Geen banenzwemmen. Dit uur is voor ouder en kind.
   • Vanaf 13.00 – 17.00 uur 1/3 diepe bad.

    

    

   Registreren bezoekers volgens protocol Verantwoord Zwemmen:

    

   Heeft u geen abonnement of 10-badenkaart dan willen wij u vragen om uw naam en telefoonnummer door te geven aan het personeel zodat wij u kunnen bereiken in geval van een eventuele uitbraak.

    

   Wij gaan strikt om met uw gegevens en zullen deze 4 weken na uw bezoek weer vernietigen.

   Uw gegevens worden niet opgeslagen of gebruikt voor een ander doeleinden.

    

   Hartelijk dank voor uw medewerking.

  • Met ingang van 1 juli
  • aanpassingen  vrijzwemmen:
  • Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot personen van 18 jaar en ouder.
  • Kinderen t/m 12 jaar hoeven onderling en tot volwassenen geen afstand te houden.
  • Jongeren van 13 t/m 17 jaar hoeven onderling geen afstand te houden maar wel bij personen van 18 jaar en ouder.
  • De handhaving van de huisregels blijven ook in coronatijd van kracht.

  Aanpassing vrij-zwemmen per 6 juli 2020 tot dat er weer andere regels zullen komen:

  Maandag t/m vrijdag:

  • 11.30 – 20.00 1ste en 2de bad jeugd t/m 17 jaar. Als het rustig is, en de 1,5 meter regel kan in acht worden genomen, mogen begeleiders mee in het water;
  • 13.00 – 19.00 uur 2/3 diepe bad;

  Tijdens de zwemlessen in de ochtend is er geen vrij-zwemmen!

  Zaterdag:

  • 12.00 – 17.00 uur 1ste en 2de bad met regels zoals hierboven staat beschreven;
  • 13.00 – 17.00 uur ook toegang tot een 2/3 diepe bad (kant van duikplank)

  Zondag:

  • 12.00 – 13.00 uur ouder en kind zwemmen. Houd u aan de 1,5 meter regel!
  • Verder zoals bij de zaterdag

  Maximaal aantal bezoekers tegelijk is 250. Heeft u geen abonnement of 10-badenkaart? Graag uw naam doorgeven!

Dank aan duikcentrum Active Diving

Gisteren heeft de duikvereniging de bodem van het zwembad gereinigd. Dit was dik nodig omdat de pomp het begeven had. Dan is er geen circulatie en word het water groen. Grote dank aan de duikers die de aanslag op de bodem hebben aangepakt!

Veiligheid en hygiëne voor bezoekers.

Veiligheid en hygiëne voor bezoekers.

 

 • Houd de door de RIVM voorgeschreven afstanden aan. Dit betekent 1,5 meter afstand voor personen ouder dan 12 jaar.
 • Binnen het zwembad worden verschillende regionen aangegeven voor verschillende doelgroepen.
 • Kinderen basisschool (met begeleiders) laten zwemmen van 14.30 uur tot 16.30 uur.
 • Tijdens de zwemlessen mag er NIET vrij gezwommen worden.
 • Personen boven de 13 jaar mogen ook zwemmen maar moeten 1,5 meter afstand bewaren.
 • In het weekend banen zwemmen van 12.00 – 13.00 uur.
 • Recreatief zwemmen in het weekend van 13.00 – 17.00 uur. Als het moet op afspraak. Hier moeten we nog goed over nadenken.
 • Tijdens vrij-zwemmen blijft er een lijn in tussen baan 1 en 2 voor volwassenen om banen te zwemmen.
 • Glijbaan is voorlopig alleen voor kinderen t/m 12 jaar.
 • Jeugd vanaf 13 jaar geven wij de mogelijkheid om het zwembad te bezoeken maar dat zal ook met de 1,5 meter regel moeten. Ook op het veld en de tribune. Zij mogen ook van de duikplank en gebruik maken van banen zwemmen mits dit serieus is.
 • Het peuterbad bij de ligweide blijft voorlopig dicht aangezien we daar niet kunnen voldoen aan de minimale eis chloorgehalte in het water.

 

 • Kom alleen of kom met personen uit jouw huishouden.
 • Kom met persoonlijk vervoer: zoals te voet, met de fiets of auto. e.
 • Zorg dat u niet eerder dan de openingstijd bij de accommodatie aanwezig bent. En wij gaan op afspraak werken. (is nog niet van toepassing!
 • De handige jongens hebben een reservering programma gemaakt.
 • Bezoekers volgen de aangegeven routing (met pijlen) naar en van de verschillende baden.
 • Volg altijd de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen op. Ga voorafgaand aan het zwembadbezoek thuis naar het toilet. De douche/toilet gelegenheid blijft op slot.
 • Trek thuis je sport-/badkleding aan. Op het zwembad hoef je dan alleen de ‘overkleding’ uit te trekken en in meegenomen sporttas mee te nemen naar de desbetreffende locatie op de accommodatie. Na afloop van de activiteit kan je jezelf omkleden in de daarvoor beschikbare kleedhokjes. Maar bij voorkeur verzoeken we iedereen zich zoveel mogelijk thuis om te kleden.
 • Bezoekers wordt met klem verzocht zoveel mogelijk gebruik te maken van schoeisel (slippers) op de accommodatie om zo de hygiëne te bevorderen.
 • Was voorafgaand aan het bezoek je handen met zeep, minimaal 20 seconden.
 • Zwemmers ouder dan 18 jaar wordt geadviseerd om zoveel mogelijk met het hoofd boven water te zwemmen.
 • Zwemmers wordt geadviseerd de zwemduur te beperken.
 • Betalen zoveel mogelijk met de pin of contactloos.
 • Beperk aanrakingen met deuren, hekken, bankjes en dergelijke tot het noodzakelijke minimum.
 • Douche thuis voor en na het zwemmen/sporten. Verlaat direct na de activiteit de accommodatie zo spoedig mogelijk via de routing naar de aangewezen uitgang.
 • De coronaverantwoordelijke kan bepalen om (groepen van) personen de toegang te ontzeggen tot de accommodatie.

Opening zwembad maandag 1 juni om 12.00 uur tot 17.00 uur. Let op alle maatregels!!!

Aanpassingen opening juni 2020 i.v.m. protocol COVID-19.

 

 • Op de website staan de algemene regels protocol COVID-19!

 

 • Er is een aparte ingang en uitgang;
 • Scheiding en richting zijn aangegeven met rood/ wit lint, pijlen en bordjes;
 • Het voorste luik is open voor betalingen en vragen;
 • Betaal zoveel mogelijk met uw mobiel of vooraf per bank;
 • Bij de uiteinde bankjes zit rood/wit lint zodat de 1,5 meter regel gewaarborgd blijft tussen de bankjes; Laat dit zo zitten!
 • Alle aanwijzingen volgen van het protocol;
 • Er staat een tafel/ zuil waar men de handen kan desinfecteren;
 • Thuis uw zwemkleding al aan doen en een tas mee te nemen waarin u de bovenkleding doet;
 • Geen kledinghaken gebruiken, deze worden weggehaald;
 • Geen kleding in kleedhokjes of in de gemeenschappelijke ruimte laten liggen;
 • Na het zwemmen is er de mogelijkheid om uw zwemkleding om te wisselen voor bovenkleding. Daarna wordt het gebruikte kleedhokje weer schoongemaakt;
 • Douche blijft voorlopig afgesloten. Bezoekers moeten thuis douchen;
 • Grote kleedhokken blijven dicht en de kleine hokjes om en om open zodat er voldoende ruimte is tussen de bezoekers;
 • Op het pleintje is een personeelslid aanwezig om alles in goede banen te leiden.

 

Starten met zwemles per 2 juni:

 • Kassa is tijdens het leszwemmen gesloten, instructeur houdt de presentie bij.
 • Tijdens de zwemles geen vrij zwemmen!
 • Doe bij de kinderen hun zwemkleding thuis al aan;
 • Er worden wacht plekken (3) aangegeven voor de zwemlesgroepen. Ouders/ verzorgers (niet meer dan 1 per kind) moeten met hun kind wachten op de aangegeven plaats tot ze worden opgehaald door de instructeur.
 • Bij de wachtplekken worden kurkjes neergelegd zodat de ouders/ verzorgers deze zelf om kunnen doen bij de kinderen. Let ook hier op de 1,5 meter!
 • Ouders/ verzorgers mogen meelopen naar het bad maar moeten daarna weer weg bij het bassin. Alleen bij de eerste les mag u kijken.
 • Ouders mogen bij de accommodatie blijven mits de 1,5 meter regel gehanteerd blijft.
 • Wij geven zoveel mogelijk zwemles vanaf de kant. In het eerste en tweede bad als dit nodig is mag de instructeur, in hoge uitzondering, mee in het water en proberen zoveel mogelijk de 1.5 meter te hanteren tussen les-kind en instructeur. Dit kan door te werken met flexibeams/ plankje.
 • Kinderen doen zelf hun kurkjes af en laten die in het zwembad (water) achter. Lukt dit niet dan kan de ouder helpen.
 • Na de les mogen ouders/ verzorgers hun kind om kleden maar dit moment zo kort mogelijk houden. Liever thuis omkleden.

 

Activiteitengroepen starten op 4 juni:

 • Het diepe bad is groot genoeg om 15 personen tegelijk in de groep te hebben. Dit kan over de breedte of verspreid zodat de 1,5 meter rel gewaarborgd blijft.
 • Thuis badkleding aan;
 • Bovenkleding in een meegebrachte tas en deze 1,5 meter uit elkaar ergens neerleggen;
 • Na de activiteit de deelnemers niet allemaal tegelijk uit het water laten gaan zodat er genoeg ruimte is met omkleden;
 • Bij de trimgroep (volwassenen 30 min. Op het veld en 30 min. In water) zijn tot nu toe 8 aanmeldingen waarvan er 5 op het veld gaan. Deze activiteit starten op 8 juni!
 • Nog geen koffiedrinken na afloop.

Banen zwemmen:

 • Starten met banenzwemmen. Lijnen in het water zodat de mogelijkheid er is dat men voldoende ruimte (1,5 m.) heeft om heen en weer te zwemmen zonder elkaar te moeten passeren.
 • Dit is te realiseren om twee lijnen erin te doen, tussen 2 – 3 en tussen 3 – 4. Hierbij blijft het middenstuk ongebruikt en kunnen de mensen langs de kant heen zwemmen en langs de lijn terug.
 • In het begin gaan we uitproberen hoeveel er tegelijk kunnen zwemmen. Indien nodig gaan we dit op afspraak doen!
 • Zwemmers mogen niet al pratende naast elkaar zwemmen.
 • We verlengen de tijd van banenzwemmen. Bij opening van 11.30 – 14.30 uur (i.p.v. 1 uurtje) en ’s avonds van 18.30 – 20.00 uur (i.p.v. 30 min.)

Recreatief zwemmen:

 • Kinderen basisschool (met begeleiders) kunnen zwemmen van 14.30 uur tot 16.30 uur.
 • Personen boven de 13 jaar moeten 1,5 meter afstand bewaren.
 • In het weekend banen zwemmen van 12.00 – 13.00 uur.
 • Recreatief zwemmen in het weekend van 13.00 – 17.00 uur. Als het moet op afspraak. Hier moeten we nog goed over nadenken.
 • Tijdens vrij zwemmen blijft er een lijn in tussen baan 1 en 2 voor volwassenen om banen te zwemmen.
 • Glijbaan is voorlopig alleen voor kinderen t/m 12 jaar.
 • Jeugd vanaf 13 jaar geven wij de mogelijkheid om het zwembad te bezoeken maar dat zal ook met de 1,5 meterregel moeten. Ook op het veld en de tribune. Zij mogen ook gebruik maken van het banen zwemmen mits dit serieus is.

Peuter bad bij de ligweide blijft gesloten:

Wij kunnen daar de minimumeis voor het chloorgehalte niet garanderen.

Als de buiten temperatuur hoger wordt moeten wij misschien beslissen om in blokuren te werken. Dit geven wij op tijd aan.

Anneke Rezelman 50 jaar zwemjuf

Zwembad ’t Hemmerven ging deze zaterdagochtend voor een speciale gelegenheid heel even open. Zwemjuf Anneke Rezelman (67) werd hier door haar kinderen en kleinkinderen in het zonnetje gezet. Ze kreeg naast bloemen en taart een ingegraveerde medaille en een foto-collage omdat zij maar liefst vijftig jaar zwemonderwijs geeft in de regio.

Anneke Rezelman startte op haar zeventiende op 1 mei 1970 met het geven van zwemles in ’t Hemmerven in haar eigen dorp Hem. Dat deed ze jarenlang, totdat ze naar Hoorn vertrok waar ze de zwemschool Dick Schermer overnam. Nog altijd geeft ze zwemles, nu in zwemschool Marieke in Volendam.

,,Generaties kinderen zijn opgegroeid met zwemles van juf Anneke’’, vertelde haar zoon Erik. Honderden, nee duizenden kinderen hebben de grondbeginselen van het zwemmen van haar geleerd. En dat is voor de veiligheid van kinderen ontzettend belangrijk, memoreerde haar dochter Annelies: ,,De afgelopen decennia zijn door dit zwemonderwijs veel minder kinderen verdronken. Waren dit er in 1950 nog 500 per jaar in ons land; nu zijn dit er rond de tachtig per jaar.’’

Voor haar kinderen staat vast dat hun moeder een koninklijk lintje heeft verdiend. Dat hebben ze ook aangevraagd bij de gemeente Stede Broec waar Anneke Rezelman woont. ,,Helaas, omdat dit geen vrijwilligerswerk is, kom je daarvoor niet in aanmerking’’, vertelde dochter Annelies. Vandaar dat de kinderen zelf een speciale medaille lieten graveren. Als lintje voor moeder. Kleinkind Jasmijn mocht die aan oma overhandigen.

De jubilaris genoot zichtbaar. ,,Dit vind ik echt heel leuk!’’, riep ze spontaan uit bij het zien van de foto-collage van haar vijftig jaar zwemonderwijs. Ze hoopt nog tot eind juli door te gaan met zwemles geven. ,,Als dat tenminste nu nog kan.’’ Waar mee ze doelt op het feit dat de zwembaden nog dicht zijn vanwege de corona.    

                                                                

 

Regels voor zwemmers

 

Voor zwemmers:

 1. Houd de door het RIVM voorgeschreven afstanden aan. Thans 1,5 meter voor personen ouder dan 12 jaar;
 2. Kom alleen op vooraf besproken tijden; ( Nu nog niet van toepassing)
 3. Kom alleen of kom met personen uit jouw huishouden;
 4. Kom met persoonlijk vervoer: zoals te voet, met de fiets of auto.
 5. Kom niet eerder dan 10 minuten voor de afgesproken starttijd naar de accommodatie;
 6. Volg altijd de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen op;
 7. Ga voorafgaand aan het zwembadbezoek thuis naar het toilet;
 8. Trek thuis je badkleding aan. Op een aangeduide locatie in de badinrichting hoef je als zwemmer alleen de ‘overkleding’ uit te trekken en in een meegenomen sporttas mee te nemen naar een aangewezen plek, inclusief schoenen. Na het zwemmen kan je jezelf omkleden in de daartoe aangewezen ruimtes;
 9. Was voorafgaand aan en na afloop van het zwembadbezoek je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
 10. Beperk de aanrakingen met deuren, hekken, bankjes e.d. tot het noodzakelijke minimum;
 11. Betaal  contactloos ( mobiel);
 12. Beperk gebruik van niet noodzakelijke ruimten in de accommodatie;
 13. Douche thuis voor en na het zwemmen;
 14. Verlaat direct na het zwemmen de accommodatie zo spoedig mogelijk via de routing naar de aangewezen uitgang.
 15. Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 16. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
 17. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);
 18. Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld;
 19. Blijft thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;
 20. Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

weer even een berichtje vanaf het zwembad.

Wat is het toch een heerlijke plek om te verblijven. We zijn al lekker opgeschoten met de werkzaamheden. En wat treffen we het met het weer. De inschrijvingen druppelen langzaam binnen en we kunnen niet wachten om te starten, maar daar moeten we nog even geduld mee hebben.
Let u op de eind datum van de voorverkoop!!!
Tot eind april kunt u nog profiteren van het voordelige tarief!!

Contactgegevens

Hertog Willemweg 68
1606 ZH Venhuizen

T: 0228 – 54 16 02
E: info@hemmerven.nl

Volg ‘t Hemmerven op social media:

@copyright - Het Hemmerven