Over ons

Openingstijden

 • Ondiepe bad
 • Maandag t/m vrijdag 12.00-16.30 uur en vanaf 18.30-20.00 uur
 • Zaterdag en zondag 12:00 – 17:00
 • Diepe bad
 • Maandag t/m vrijdag 12.00-16.30 uur en vanaf 18.30-20.00 uur

 • Zaterdag en zondag 12:00 – 17:00
 • Uitsluitend banen zwemmen 11.30 – 12.30 in het diepe bad
  voor volwassenen
  19.30 – 20.00 diepe bad

 • Feestdagen
 • Zie agenda

Huisregels

1

Maandag t/m vrijdag van 11.30 – 12.30 en 19.30  – 20.00 uur is het diepe bad alleen open voor banen zwemmen. Er mag dan geen speelgoed in het bad en de duikplank blijft gesloten.

Van 12.30-16.30 uur uitsluitend banen zwemmen baan 1

2

Op zondag van 12.00 tot 13.00 uur ouder en kind zwemmen. Kinderen zonder diploma mogen dan met een ouder in het diepe bad. Easyswimpakjes, arm bandjes en/of kurken zijn verplicht. Als het kind al les heeft in het diepe mag er zonder kurk worden gezwommen, mits u het gevraagd hebt. Op andere dagen mogen kinderen zonder diploma niet in het diepe bad zwemmen. Alleen om te oefenen en na toestemming  van het personeel mag een kind samen met een ouder even in het diepe bad mits het kind daar ook les heeft.

3

Kinderen die zwemles hebben in het 1ste en 2de bad mogen niet alleen in het 2de bad vrij zwemmen, tenzij ze de lengte hebben van 1.40 m. Wij raden ouders aan om deze kinderen altijd een kurk of bandjes om te doen. Ook als u met uw kind mee gaat in het 2de bad en als het kind alleen in het 1ste bad speelt.

4

Glijbaanregels: Zie de pictogrammen bij de glijbaan. Kinderen zonder diploma alleen onder begeleiding van de glijbaan.

5

Tijdens de zwemlessen mag er niet door publiek gezwommen worden.

6

Zwemkleding is in het bad verplicht.

7

Wij zijn rookvrij

8

Op het hele terrein zijn alcoholische dranken niet toegestaan.

9

Op de zonneweide is beperkt toezicht. Gebruik van de daar aanwezige speeltoestellen en het pierenbad zijn voor eigen verantwoording!

10

Bij overtreding van de regels zal de bezoeker hierover worden aangesproken.. Bij grote overtredingen moet de bezoeker het bad verlaten. Bij abonnementhouders wordt ook een knipje in de kaart gegeven. Bij niet abonnementhouders wordt de naam genoteerd. Indien dit voor de derde keer is moet er toestemming bij het bestuur gevraagd worden om weer toegang te krijgen tot het bad. Bij regelmatig misdraging van jeugdige bezoekers worden de ouders ingelicht.

11

Ouders blijven verantwoordelijk voor de kinderen. Kinderen zonder diploma mogen niet zonder begeleiding komen zwemmen. De begeleider mag niet jonger zijn dan 16 jaar. Bij het peuterbad, de vis, is geen toezicht door zwembadpersoneel.

12

Alleen zachte ballen zijn toegestaan bij het bad. Tennisballen, waterballonnen, waterpistolen en voetballen zijn niet toegestaan. Alleen achterop het grasveld mag er gevoetbald worden. Andere bezoekers mogen hier geen last van hebben.

13

Meegebracht drijfmateriaal mag mee in het water, mits daar ruimte voor is.

14

Graag het plekje waar u gezeten of gelegen hebt weer schoon achterlaten als u het terrein verlaat.

15

(huis)dieren zijn niet toegestaan.

Heeft u nog vragen of bent u het ergens niet mee eens dan kunt u altijd bij een van de medewerkers of bestuursleden terecht. Ook kunt u uw vragen stellen via info@hemmerven.nl

BADVIEW

Missie en visie

Missie zwembad Het Hemmerven

Zwembad Het Hemmerven is een kleinschalig, gezellig en gemoedelijk zwembad.

Iedereen, van jong tot oud, kan in ons zwembad recreatief en sportief bewegen in het water tegen relatief lage tarieven.

Het zwembad heeft de maatschappelijke taak zorg te dragen voor de zwemvaardigheid van de inwoners van onze gemeente.

De kwaliteit van de zwemlessen staat bij zwembad Het Hemmerven dan ook hoog in het vaandel.

Visie zwembad Het Hemmerven

Zwembad Het Hemmerven streeft ernaar om het niveau van de zwemlessen hoog te houden door middel van bijscholing van het personeel en de nieuwe ontwikkelingen in het zwemonderwijs nauwlettend te volgen. Wij hebben met elkaar een lesplan opgesteld. Wij streven ernaar om ons ook aan dit lesplan te houden.

Op recreatief gebied staan wij open voor nieuwe ideeën en invloeden van buitenaf. Wij streven ernaar om een gezellig en gemoedelijk zwembad te blijven.

Door middel van een toezichtplan streven wij ernaar, dat elke bezoeker op een veilige manier kan recreëren en zwemles krijgen in ons zwembad.

Fotoalbums

Historie

Zwembad Het Hemmerven werd gerealiseerd in 1969, toen directeur Maréchal van het bedrijf Gorter en burgemeester Engelvaart van de gemeente Venhuizen besloten om van het te bouwen bedrijfsbad een gemeentelijk zwembad te maken. Daar destijds de gemeente klein was en een beperkt aantal ambtenaren had, werd een stichting van vrijwilligers opgericht, om het bad namens de gemeente te beheren. In eerste instantie bleef het bad en de gronden eigendom van de firma Gorter en verzorgde de gemeente het beheer. Later werden het bad en de gronden daadwerkelijk door de gemeente aangekocht. De eerste voorzitter van de beheersstichting was burgemeester Engelvaart, die zijn functie na een jaar overgaf aan dokter J. Sluiter, die voor de zwemsport een zeer warm hart had en zich zowel voor het zwembad als voor de mede door hem opgerichte zwemvereniging met veel energie heeft ingezet.. De eerste secretaris van de stichting was de heer de Jong, gemeente secretaris van de gemeente Venhuizen. Deze man heeft beide functies tot zijn pensioneren met veel inzet vervult.

Al in 1970 werd, met als thuisbasis dit zwembad, de zwem- en waterpoloclub “Zwepho” opgericht. Zwepho stond voor de naam zwem en poloclub Hem en omstreken. In de winterperioden moest deze vereniging in eerste instantie uitwijken naar het overdekte bad in Berkhout en later naar de Kloet in Grootebroek. Inmiddels is de vereniging samengegaan met de vereniging ZPC Westfriesland. De zwemvereniging heet nu ZV de Bron en heeft nu als thuisbasis zwembad de Kloet.

In 1983 was het bad aan vernieuwing toe. En werden plannen gemaakt voor een nieuw bad, dat in 1984 werd gerealiseerd. Het bad was qua afmetingen zo gebouwd dat er zwem- en waterpolowedstrijden in konden worden gehouden. In 1985 werd er, met sponsorsteun van de bevolking en de plaatselijke bedrijven, een superwaterglijbaan van 35 meter gerealiseerd. In 1993 werden de oude kleedkamers en de entree vernieuwd.

Inmiddels is de verouderde chlooropslag vernieuwd en heeft het zwembad een geautomatiseerd watercontrolesysteem gekregen. Dit systeem meet permanent de waterkwaliteit op zuurgraad en chloorgehalte en past eventuele afwijkingen direct aan. Daardoor is het gebruik van andere chemikalieën zoals cyanuurzuur, wat in het verleden werd toegevoegd om het chloorgehalte te stabiliseren, niet meer nodig..

Verder heeft het zwembad de oude industriele CV kachel laten vervangen door drie in tandem geschakelde hoogrendements kachels. Hierdoor zijn de kosten voor het verwarmen van het bad gereduceerd hetgeen ook het milieu ten goede komt. Zowel de automaat als de nieuwe kachels zijn in 2006 geplaatst.

In 2013 is de trap van de glijbaan vervangen door een nieuwe, omdat de oude trap niet meer voldeed aan de geldende veiligheidseisen. Mede dankzij de inwoners en ondernemers in de voormalige gemeente Venhuizen is dit gerealiseerd kunnen worden. Zij hebben het grootste deel van de kosten op weten te brengen, waarbij de scholen een aanmerkelijke bijdrage hebben geleverd in het werven van fondsen.

Team

Personeel

John Bleeker

Bedrijfsleider

Machinist

Zwemonderwijzer

Examinator Nationale Zwemdiploma’s

Helga Bleeker-Fit

Assistent Bedrijfsleider

Zwemonderwijzer

Examinator Nationale Zwemdiploma’s

Annet Vijn-Sjerps
Zwemonderwijzer

Examinator Nationale Zwemdiploma’s

Diana Wiersma-Mol
Algemeen zwembadmedewerker

Lotte ten Oever
Algemeen zwembadmedewerker

Maureen Vreeker
Algemeen zwembadmedewerker

Ferry Broers
Algemeen zwembadmedewerker

Anne-Marie Breedijk-Boon
Algemeen zwembadmedewerker

Mascha Coehoorn
Algemeen zwembadmedewerker

Tineke Kee
Medewerkster kassa

Ina Bleeker
Medewerkster kassa

Bestuursleden

Dhr W. Klarenbeek
Voorzitter

Mevr. J. Bobeldijk- van Vlaanderen
Secretariaat

Mevr. Raven-Meijer
Penningmeester

Dhr J.P.M. Appelman
Overige bestuurder (Techniek en gebouwen)

Dhr M. Pronk
Overige bestuurder 

Contactgegevens

Hertog Willemweg 68
1607  CZ Venhuizen

T: 0228 – 54 16 02
E: info@hemmerven.nl
KvK: 41234418

Algemene voorwaarden

Volg ’t Hemmerven op social media:

© Copyright - Zwembad 't Hemmerven