Afgezwommen op 12 september

Survival 1.

 

Tjeerd Groot

Dyonne Boots

Jelle Uhlenbeck

Benthe Uhlenbeck

 

Survival 3.

 

Miley Boots

Jante Beemster

Yosca Uhlenbeck

Myrthe Raven.

 

Snorkelen 1.

 

Jeasen Peerdeman

Eleanor Peerdeman

Myrthe Klein

Joa de Wit

Sophie James

Luna Karsten.

 

Snorkelen 2.

 

Sharon Vlaar

Tjeerd Groot

Liesl Langedijk

Linde Langedijk

 

Snorkelen 3.

 

Jesse Dalmulder

Luca de Vries

Wiebe Graaf

Melle Peerdeman

 

Zwemvaardigheid 1.

 

Esmee Vijn

Jasmin Bakker

Famke Groot

 

Zwemvaardigheid 2.

 

Anouk Lely

Sophie Kok

Luca de Vries

 

Zwemvaardigheid 3.

 

Sem van Gestel

Lieke Lely

Liesl Langedijk

Kim Brouwer

Djens Lely

Wie helpt ons collecteren?

 

 

Het personeel van zwembad Het Hemmerven gaat in de week van 21 t/m 25 september collecteren voor Handicap.nl. Dit doen we in Hem en een deel van Venhuizen (vanaf de Markerwaardweg richting Hem). Omdat ook mensen met een handicap bij ons welkom zijn mogen wij 50% van de opbrengst zelf besteden. Wij kunnen nog wel wat collectanten gebruiken. Opgeven via info@hemmerven.nl of bij het zwembad. Alvast hartelijk dank voor uw gift en medewerking.

Dank aan duikcentrum Active Diving

Gisteren heeft de duikvereniging de bodem van het zwembad gereinigd. Dit was dik nodig omdat de pomp het begeven had. Dan is er geen circulatie en word het water groen. Grote dank aan de duikers die de aanslag op de bodem hebben aangepakt!

Veiligheid en hygiëne voor bezoekers.

Veiligheid en hygiëne voor bezoekers.

 

 • Houd de door de RIVM voorgeschreven afstanden aan. Dit betekent 1,5 meter afstand voor personen ouder dan 12 jaar.
 • Binnen het zwembad worden verschillende regionen aangegeven voor verschillende doelgroepen.
 • Kinderen basisschool (met begeleiders) laten zwemmen van 14.30 uur tot 16.30 uur.
 • Tijdens de zwemlessen mag er NIET vrij gezwommen worden.
 • Personen boven de 13 jaar mogen ook zwemmen maar moeten 1,5 meter afstand bewaren.
 • In het weekend banen zwemmen van 12.00 – 13.00 uur.
 • Recreatief zwemmen in het weekend van 13.00 – 17.00 uur. Als het moet op afspraak. Hier moeten we nog goed over nadenken.
 • Tijdens vrij-zwemmen blijft er een lijn in tussen baan 1 en 2 voor volwassenen om banen te zwemmen.
 • Glijbaan is voorlopig alleen voor kinderen t/m 12 jaar.
 • Jeugd vanaf 13 jaar geven wij de mogelijkheid om het zwembad te bezoeken maar dat zal ook met de 1,5 meter regel moeten. Ook op het veld en de tribune. Zij mogen ook van de duikplank en gebruik maken van banen zwemmen mits dit serieus is.
 • Het peuterbad bij de ligweide blijft voorlopig dicht aangezien we daar niet kunnen voldoen aan de minimale eis chloorgehalte in het water.

 

 • Kom alleen of kom met personen uit jouw huishouden.
 • Kom met persoonlijk vervoer: zoals te voet, met de fiets of auto. e.
 • Zorg dat u niet eerder dan de openingstijd bij de accommodatie aanwezig bent. En wij gaan op afspraak werken. (is nog niet van toepassing!
 • De handige jongens hebben een reservering programma gemaakt.
 • Bezoekers volgen de aangegeven routing (met pijlen) naar en van de verschillende baden.
 • Volg altijd de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen op. Ga voorafgaand aan het zwembadbezoek thuis naar het toilet. De douche/toilet gelegenheid blijft op slot.
 • Trek thuis je sport-/badkleding aan. Op het zwembad hoef je dan alleen de ‘overkleding’ uit te trekken en in meegenomen sporttas mee te nemen naar de desbetreffende locatie op de accommodatie. Na afloop van de activiteit kan je jezelf omkleden in de daarvoor beschikbare kleedhokjes. Maar bij voorkeur verzoeken we iedereen zich zoveel mogelijk thuis om te kleden.
 • Bezoekers wordt met klem verzocht zoveel mogelijk gebruik te maken van schoeisel (slippers) op de accommodatie om zo de hygiëne te bevorderen.
 • Was voorafgaand aan het bezoek je handen met zeep, minimaal 20 seconden.
 • Zwemmers ouder dan 18 jaar wordt geadviseerd om zoveel mogelijk met het hoofd boven water te zwemmen.
 • Zwemmers wordt geadviseerd de zwemduur te beperken.
 • Betalen zoveel mogelijk met de pin of contactloos.
 • Beperk aanrakingen met deuren, hekken, bankjes en dergelijke tot het noodzakelijke minimum.
 • Douche thuis voor en na het zwemmen/sporten. Verlaat direct na de activiteit de accommodatie zo spoedig mogelijk via de routing naar de aangewezen uitgang.
 • De coronaverantwoordelijke kan bepalen om (groepen van) personen de toegang te ontzeggen tot de accommodatie.

Opening zwembad maandag 1 juni om 12.00 uur tot 17.00 uur. Let op alle maatregels!!!

Aanpassingen opening juni 2020 i.v.m. protocol COVID-19.

 

 • Op de website staan de algemene regels protocol COVID-19!

 

 • Er is een aparte ingang en uitgang;
 • Scheiding en richting zijn aangegeven met rood/ wit lint, pijlen en bordjes;
 • Het voorste luik is open voor betalingen en vragen;
 • Betaal zoveel mogelijk met uw mobiel of vooraf per bank;
 • Bij de uiteinde bankjes zit rood/wit lint zodat de 1,5 meter regel gewaarborgd blijft tussen de bankjes; Laat dit zo zitten!
 • Alle aanwijzingen volgen van het protocol;
 • Er staat een tafel/ zuil waar men de handen kan desinfecteren;
 • Thuis uw zwemkleding al aan doen en een tas mee te nemen waarin u de bovenkleding doet;
 • Geen kledinghaken gebruiken, deze worden weggehaald;
 • Geen kleding in kleedhokjes of in de gemeenschappelijke ruimte laten liggen;
 • Na het zwemmen is er de mogelijkheid om uw zwemkleding om te wisselen voor bovenkleding. Daarna wordt het gebruikte kleedhokje weer schoongemaakt;
 • Douche blijft voorlopig afgesloten. Bezoekers moeten thuis douchen;
 • Grote kleedhokken blijven dicht en de kleine hokjes om en om open zodat er voldoende ruimte is tussen de bezoekers;
 • Op het pleintje is een personeelslid aanwezig om alles in goede banen te leiden.

 

Starten met zwemles per 2 juni:

 • Kassa is tijdens het leszwemmen gesloten, instructeur houdt de presentie bij.
 • Tijdens de zwemles geen vrij zwemmen!
 • Doe bij de kinderen hun zwemkleding thuis al aan;
 • Er worden wacht plekken (3) aangegeven voor de zwemlesgroepen. Ouders/ verzorgers (niet meer dan 1 per kind) moeten met hun kind wachten op de aangegeven plaats tot ze worden opgehaald door de instructeur.
 • Bij de wachtplekken worden kurkjes neergelegd zodat de ouders/ verzorgers deze zelf om kunnen doen bij de kinderen. Let ook hier op de 1,5 meter!
 • Ouders/ verzorgers mogen meelopen naar het bad maar moeten daarna weer weg bij het bassin. Alleen bij de eerste les mag u kijken.
 • Ouders mogen bij de accommodatie blijven mits de 1,5 meter regel gehanteerd blijft.
 • Wij geven zoveel mogelijk zwemles vanaf de kant. In het eerste en tweede bad als dit nodig is mag de instructeur, in hoge uitzondering, mee in het water en proberen zoveel mogelijk de 1.5 meter te hanteren tussen les-kind en instructeur. Dit kan door te werken met flexibeams/ plankje.
 • Kinderen doen zelf hun kurkjes af en laten die in het zwembad (water) achter. Lukt dit niet dan kan de ouder helpen.
 • Na de les mogen ouders/ verzorgers hun kind om kleden maar dit moment zo kort mogelijk houden. Liever thuis omkleden.

 

Activiteitengroepen starten op 4 juni:

 • Het diepe bad is groot genoeg om 15 personen tegelijk in de groep te hebben. Dit kan over de breedte of verspreid zodat de 1,5 meter rel gewaarborgd blijft.
 • Thuis badkleding aan;
 • Bovenkleding in een meegebrachte tas en deze 1,5 meter uit elkaar ergens neerleggen;
 • Na de activiteit de deelnemers niet allemaal tegelijk uit het water laten gaan zodat er genoeg ruimte is met omkleden;
 • Bij de trimgroep (volwassenen 30 min. Op het veld en 30 min. In water) zijn tot nu toe 8 aanmeldingen waarvan er 5 op het veld gaan. Deze activiteit starten op 8 juni!
 • Nog geen koffiedrinken na afloop.

Banen zwemmen:

 • Starten met banenzwemmen. Lijnen in het water zodat de mogelijkheid er is dat men voldoende ruimte (1,5 m.) heeft om heen en weer te zwemmen zonder elkaar te moeten passeren.
 • Dit is te realiseren om twee lijnen erin te doen, tussen 2 – 3 en tussen 3 – 4. Hierbij blijft het middenstuk ongebruikt en kunnen de mensen langs de kant heen zwemmen en langs de lijn terug.
 • In het begin gaan we uitproberen hoeveel er tegelijk kunnen zwemmen. Indien nodig gaan we dit op afspraak doen!
 • Zwemmers mogen niet al pratende naast elkaar zwemmen.
 • We verlengen de tijd van banenzwemmen. Bij opening van 11.30 – 14.30 uur (i.p.v. 1 uurtje) en ’s avonds van 18.30 – 20.00 uur (i.p.v. 30 min.)

Recreatief zwemmen:

 • Kinderen basisschool (met begeleiders) kunnen zwemmen van 14.30 uur tot 16.30 uur.
 • Personen boven de 13 jaar moeten 1,5 meter afstand bewaren.
 • In het weekend banen zwemmen van 12.00 – 13.00 uur.
 • Recreatief zwemmen in het weekend van 13.00 – 17.00 uur. Als het moet op afspraak. Hier moeten we nog goed over nadenken.
 • Tijdens vrij zwemmen blijft er een lijn in tussen baan 1 en 2 voor volwassenen om banen te zwemmen.
 • Glijbaan is voorlopig alleen voor kinderen t/m 12 jaar.
 • Jeugd vanaf 13 jaar geven wij de mogelijkheid om het zwembad te bezoeken maar dat zal ook met de 1,5 meterregel moeten. Ook op het veld en de tribune. Zij mogen ook gebruik maken van het banen zwemmen mits dit serieus is.

Peuter bad bij de ligweide blijft gesloten:

Wij kunnen daar de minimumeis voor het chloorgehalte niet garanderen.

Als de buiten temperatuur hoger wordt moeten wij misschien beslissen om in blokuren te werken. Dit geven wij op tijd aan.

Anneke Rezelman 50 jaar zwemjuf

Zwembad ’t Hemmerven ging deze zaterdagochtend voor een speciale gelegenheid heel even open. Zwemjuf Anneke Rezelman (67) werd hier door haar kinderen en kleinkinderen in het zonnetje gezet. Ze kreeg naast bloemen en taart een ingegraveerde medaille en een foto-collage omdat zij maar liefst vijftig jaar zwemonderwijs geeft in de regio.

Anneke Rezelman startte op haar zeventiende op 1 mei 1970 met het geven van zwemles in ’t Hemmerven in haar eigen dorp Hem. Dat deed ze jarenlang, totdat ze naar Hoorn vertrok waar ze de zwemschool Dick Schermer overnam. Nog altijd geeft ze zwemles, nu in zwemschool Marieke in Volendam.

,,Generaties kinderen zijn opgegroeid met zwemles van juf Anneke’’, vertelde haar zoon Erik. Honderden, nee duizenden kinderen hebben de grondbeginselen van het zwemmen van haar geleerd. En dat is voor de veiligheid van kinderen ontzettend belangrijk, memoreerde haar dochter Annelies: ,,De afgelopen decennia zijn door dit zwemonderwijs veel minder kinderen verdronken. Waren dit er in 1950 nog 500 per jaar in ons land; nu zijn dit er rond de tachtig per jaar.’’

Voor haar kinderen staat vast dat hun moeder een koninklijk lintje heeft verdiend. Dat hebben ze ook aangevraagd bij de gemeente Stede Broec waar Anneke Rezelman woont. ,,Helaas, omdat dit geen vrijwilligerswerk is, kom je daarvoor niet in aanmerking’’, vertelde dochter Annelies. Vandaar dat de kinderen zelf een speciale medaille lieten graveren. Als lintje voor moeder. Kleinkind Jasmijn mocht die aan oma overhandigen.

De jubilaris genoot zichtbaar. ,,Dit vind ik echt heel leuk!’’, riep ze spontaan uit bij het zien van de foto-collage van haar vijftig jaar zwemonderwijs. Ze hoopt nog tot eind juli door te gaan met zwemles geven. ,,Als dat tenminste nu nog kan.’’ Waar mee ze doelt op het feit dat de zwembaden nog dicht zijn vanwege de corona.    

                                                                

 

Regels voor zwemmers

 

Voor zwemmers:

 1. Houd de door het RIVM voorgeschreven afstanden aan. Thans 1,5 meter voor personen ouder dan 12 jaar;
 2. Kom alleen op vooraf besproken tijden; ( Nu nog niet van toepassing)
 3. Kom alleen of kom met personen uit jouw huishouden;
 4. Kom met persoonlijk vervoer: zoals te voet, met de fiets of auto.
 5. Kom niet eerder dan 10 minuten voor de afgesproken starttijd naar de accommodatie;
 6. Volg altijd de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen op;
 7. Ga voorafgaand aan het zwembadbezoek thuis naar het toilet;
 8. Trek thuis je badkleding aan. Op een aangeduide locatie in de badinrichting hoef je als zwemmer alleen de ‘overkleding’ uit te trekken en in een meegenomen sporttas mee te nemen naar een aangewezen plek, inclusief schoenen. Na het zwemmen kan je jezelf omkleden in de daartoe aangewezen ruimtes;
 9. Was voorafgaand aan en na afloop van het zwembadbezoek je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
 10. Beperk de aanrakingen met deuren, hekken, bankjes e.d. tot het noodzakelijke minimum;
 11. Betaal  contactloos ( mobiel);
 12. Beperk gebruik van niet noodzakelijke ruimten in de accommodatie;
 13. Douche thuis voor en na het zwemmen;
 14. Verlaat direct na het zwemmen de accommodatie zo spoedig mogelijk via de routing naar de aangewezen uitgang.
 15. Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 16. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
 17. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);
 18. Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld;
 19. Blijft thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;
 20. Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

Uitstel opening

Hallo trouwe zwembadbezoekers,

 

Zoals jullie gisteren gehoord hebben zijn alle verordeningen verschoven naar 1 juni.

Wat betekend dat voor ons als zwembad.

Wij beginnen gewoon met het klaar maken van het zwembad zodat we open kunnen als dat mag.

De uitgifte van de abonnementen in het dorpshuis gaan hierdoor helaas niet door.

Hou de website en facebook pagina`s in de gaten voor alle informatie die we daar opzetten.

 

Wij balen natuurlijk verschrikkelijk dat we nu niet kunnen starten met het nieuwe seizoen we hebben er ontzettend zin in.

Wij hopen natuurlijk jullie weer zeer snel te mogen begroeten op het mooie zwembad.

Groeten van het personeel het Hemmerven

 

Schoonmaak dag gaat niet door!!!!

Helaas moeten wij besluiten om de schoonmaak dag niet door te laten gaan.

Wij willen niet dat iemand het gevaar loopt om op deze dag besmet te worden met het coronavirus.

Wij hopen dat hiermee voldoende bent geïnformeerd, mocht u nog vragen hebben kunt u die natuurlijk altijd stellen op info@hemmerven.nl.

Met vriendelijke groet,

Personeel het Hemmerven.

Contactgegevens

Hertog Willemweg 68
1606 ZH Venhuizen

T: 0228 – 54 16 02
E: info@hemmerven.nl

Volg ‘t Hemmerven op social media:

@copyright - Het Hemmerven